Company (Un)Hacked – trénink kyberbezpečnosti ve virtuální realitě má za sebou první ostré testy na slovenském trhu

Company (Un)Hacked Slovensko

Úplně prvními partnery, kteří si mohli vyzkoušet demo verzi programu Company(Un)Hacked byli účastníci Zebra Cyber Tour de Slovakia v Košicích (9.  11.), Bratislavě (21. 11.) a Banské Bystrici (4. 12.).

Společnost ZEBRA SYSTEMS, která akci pořádala, se od listopadu 2023 stala distributorem Company(Un)Hacked pro Česko, Slovensko, oblast Adriatic a Rumunsko.

„WOW!“ byla reakce úplně první testérky, která si nasadila headset na hlavu a prošla prvním scénářem tréninku, ve kterém je třeba vžít se do role hackera/hackerky. Úvodním, nejjednodušším úkolem je pomocí metod sociálního inženýrství získat relevantní informace o vybrané oběti, a odeslat jí atraktivní e-mail se zavirovaným souborem.

„V naší firmě jsme právě absolvovali nudné online školení, a tohle byl pravý opak. Je to akční, dynamické, a hlavně postavené na vlastním prožitku, nikoli memorování dat nebo naslouchání lektorovi,“ uvedla Veronika.

Company (Un)Hacked je distribuován buď prostřednictvím partnerů ZEBRA SYSTEMS nebo přímo konkrétním zákazníkům. K dispozici je

  1. Varianta bez lektora, kdy si zaměstnanci v průběhu roku sami absolvují virtuální trénink, a HR oddělení pouze sleduje jejich progres.
  2. Čtyřhodinové školení s lektorem pro cca 10 osob, kdy si každý účastník projde jedním scénářem ve virtuální realitě, ostatní ho sledují na obrazovce a scénář uzavírá společná diskuse.

„Každá z těchto variant má své výhody, a vždy se dokážeme flexibilně přizpůsobit potřebám a možnostem konkrétního klienta,“ říká Marek Prorok, sales manager projektu Company (Un)Hacked ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.

„Dohromady máme jeden společný cíl, a sice zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti a ochraně dat, protože hackování už dnes není zaležitost několika geniálních podivínů, nýbrž jedná se o průmyslové odvětví, kde zaměstnanci normálně chodí do práce, mají svoje strategie, porady i KPI,“ uzavírá Marek Prorok.

Nejmodernější technologie v nejstarším hostinci na Slovensku – Pivovar Hostinec v Košicích. Foto: Erik Leo